Liên Hệ Với Chúng Tôi

Địa Chỉ Công Ty

1179 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, HCM

Điện Thoại Liên Lạc

Tổng Đài: 1900-1210
Báo Bể: (028) 54122511

Nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào hoặc chỉ muốn tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục nước sinh hoạt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè